மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்
பாகம் : 1139

சுவடி வாசித்தளித்தவர் T. ராஜேந்திரன், M.A., B.Ed., ஓம் சரவண ஜோதியே நமோ நம 11.11.2022, வெள்ளிக்கிழமை ஞான அறிவுரை ஆசி முற்றே

ப்ரம்ம நிலை பிரம்ம நிலை

செங்குன்றூர் அவதரித்த மகான் விறன்மிண்டர் நாயனார் அருளிய ஆசி நூல்

அரவு என்றால் பாம்பு எனப் பொருள்பட கூறுவர். இங்கு பாம்பு என்பது பரிபாஷையாகும். கருஞ்சாரை எனப்படும் இடதுபுற நாசியில் வருகின்ற காற்றான சந்திரகலையாகும். வெஞ்சாரை எனப்படும் வலதுபுறநாசியில் வருகின்ற காற்றான சூரியகலையாகும். இந்த இரண்டு கலைகளையும் அக்கினி கலையாகிய, சுழிமுனை என்று சொல்லப்படுகின்ற புருவமத்தியில் ஒன்று சேர்த்தால்
துலாபாரம் எடை அளவு தானியம்

திருக்கோவலூரில் அவதரித்த மகான் மெய்ப்பொருள் நாயனார் அருளிய ஆசி நூல்

தனவிருத்தி திரவிய லாபம் யோகம் சேரும் இடரில்லா பயண பாதுகாப்பு எதிர்ப்பு இல்லா வாழ்வில் அமைதி அமைதி ஆனந்தம் சிறப்பு அகவாழ்வில் ஓர்மைச் (குடும்பத்தில் ஒற்றுமை) செழுமை அமைதிபட சுற்றம் இசைவுபட ஆசானருளால் சிறந்திடுவர்
olai chuvadi

மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல் பாகம் : 1116

முருகப்பெருமான் துணை துறையூர் ஓங்காரக்குடிலாசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகளுக்குமகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல் பாகம் : 1116 ஓம் சரவண ஜோதியே நமோ நம சுவடி வாசித்தளித்தவர் T. ராஜேந்திரன், M.A., B.Ed., 19.10.2022, புதன்கிழமை அருள் வடிவாக நின்று காத்தருளும்ஆறுமுக அரங்கமகா ஞானியேபொருள்பட இந்த பேருலகைபிரணவ சக்திகொண்டு மீட்டருள…

Kudil olai chuvadi

மகான் இளையான்குடிமாற நாயனார் அருளிய ஆசி நூல் 18.11.2012

மகான் அகத்திய மகரிஷியின் ஆசியினாலும், மகான் அகத்தியரின் பெயரால் ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அறுமுகனின் அருள் பெற்ற தவராசாஅரங்கனென பெயர் பெற்ற சிவராசாகுருமுனியார் அவதாரம் பெற்றுமேகுலம் அமைத்தாய் அவர்பேரில் சரிவர சரிவர சுத்த சன்மார்க்கத்தைசகலருக்கும் அளிக்கும் ஞானியேநெறிமாறா நீதி வள்ளலேநேர்மை குணம் கொண்ட மக்களே மக்களே உன் புகழை அறிந்துமண்ணுலகில் சடுதி நாடியேஊக்கமுடன்…

சுப்ரமணியர் ஞானம் இருநூறு

மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல் பாகம்: 1102

முருகப்பெருமான் துணைதுறையூர் ஓங்காரக்குடிலாசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகளுக்கு மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல் பாகம்: 1102 சுவடி வாசித்தளித்தவர் T. ராஜேந்திரன், M.A., B.Ed., ஓம் சரவண ஜோதியே நமோ நம 05.10.2022, புதன்கிழமை ஆனந்த ஞான சொரூப அரங்கனேஅழியாமை தருகின்ற ஞான தேசிகனேஞான வழி உலக மக்களெல்லாம் வந்துஞான…

இயற்பகை நாயனார் வரலாறு ஆசிர்வாதம்

மகான் இயற்பகை நாயனார் அருளிய ஆசி நூல் 17.11.2012

அவதார ஞானியே அரசா போற்றிஅறம்காத்து வரும் அண்ணலே போற்றிபுவனமதில் சுத்த சன்மார்க்கம்போதித்துவரும் தவசியே போற்றி போற்றி மகான் இயற்பகை நாயனார் அருளிய ஆசி நூல் போற்றி உம்மை நந்தன தேள் திங்கள்புகலுவேன் உபய திகதிக்கு(நந்தன வருடம் கார்த்திகை மாதம் 2ம் நாள்)ஏற்றமுடன் இயற்பகை நாயனாரும்இயம்பிடுவேன் நித்ய ஆசிதன்னை தன்னிலே இன்று ஆசானும்தவசியாக தன்வந்திரிதிருமூலர் அண்ணல் வள்ளலாரின்ஆற்றல்…

தீட்சை பெறுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

மகான் திருநீலகண்ட நாயனார் அருளிய ஆசி நூல் (ஓலை சுவடி)

24.10.2012 ஓங்கார சோதியே அரங்கராசாஓங்கார குடில் வாழும் தவராசாஓங்காரனுன் புகழை பாடியேஓதிடுவேன் நந்தன துலை திங்கள் திங்களிலே அட்டம திகதியதும்(நந்தன வருடம் ஐப்பசி மாதம் 8 ம் நாள்)திருநீலகண்ட நாயனார் யானும்ஓங்காரனுக்கு நித்ய ஆசியுரைப்பேன்ஓதிடுவேன் இவை நன்னாளில் நாளதும் அரங்கரை நாடியேஞாலமதில் ஆவண ஜீவனம்கோலமதாய் அட்சர அலுவல் தொண்டுகுவலயத்தில் புரியும் அடியவர்கள் அடியவர்கள் ஆசானிடத்தில் தீட்சைஅறத்…