பாகம்: 337 மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்

முருகப்பெருமான் துணை 
துறையூர் ஓங்காரக்குடிலாசான் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிக சுவாமிகளுக்கு 
மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்
பாகம்: 337 

சுவடி வாசித்தளித்தவர் T.ராஜேந்திரன், M.A., B.Ed.,
31.08.2020, திங்கட்கிழமை 

ஞானத்தின் சக்தியே ஆறுமுக அரங்கா
ஞானிகள் துணைமிகுந்த ஞானதேசிகா 
ஞானபண்டிதன் யானும் உந்தனுக்கு
நாட்டிடுவேன் ஞான அறிவுரை ஆசி 

ஆசிதனில் #அரங்கன் தொடர்பு கொண்ட
அகிலமே அழியாமை பெறக்கூடும்
ஆசிபெற்ற அரங்கன் தர்மபலம்
ஐயமற ஏற்ற அகிலமே மாற்றம் பெறும்

பாகம் 337 மகான் சுப்ரமணியர் அருளிய ஞான அறிவுரை ஆசி நூல்


மாற்றம் தந்து அரங்கன் சக்திக்குள்ளே
மகத்துவம் கூட்டி வடிவேலன் யானருள்
ஏற்றம் கருதிவரும் தொண்டர்களெல்லாம்
ஏழாம்படைவீட்டின் மூலம் மாற்றம் பெறுவர் 

மாற்றம் தரும் கலியுகத்தின் ஞானி
மாதவசியே தர்மத்தின் காவலன்
ஏற்று அரங்கன் தர்மத்தை தொடர
இந்த உலகமே மாற்றம் பெறக்கூடும்

கூடுமே அரங்கன் சைவ நெறிவழி
குவலயமே பாதுகாப்பை பெறும் 
நாடெங்கிலும் அன்னதான சூட்சுமம் 
நன்மைகருதி ஞானமாக பரவி வர 

வருகவே இந்த சக்தியின் வழி 
வடிவேலன் எங்கும் சூட்சுமமாக பரவி 
தர்மத்தை நிலை நாட்டி யுகத்தில் 
தர்மஞான யோக ஆட்சிதந்து அருள்புரிவார் 

அருளவே ஞான ஆட்சிக் காலம் 
அரங்கன் கொள்கை பரவவே நடக்கும் 
அருளவே ஞானிகளின் துணைகொண்ட காலம் 
அரங்கன் கொள்கை வளரவே நடந்தேறும் 

நடந்தேற ஆறுமுகப் பெருமான் யான் 
ஞானச்சுடராக அரங்கனுள் இருக்க 
தடையின்றி உலகோர் பிரணவக்குடிலை 
தட்டாது தொடர்ந்து வருதல் வேண்டும் 

வேண்டி அரங்கன் ஆசிபெற்று 
விடாது தீட்சை பூஜை தொடர்ந்து 
தொண்டுவழி கலந்து தர்மத்தை 
தடைபடா தொடர வேண்டும்

வேண்டி வேண்டி செய்து வருக
வேலவன் சக்தி வெளிப்பட்டு 
தொண்டுவழியே உலகமாற்றம் 
தேசிகன் தலைமையில் நடந்தேறக்கூடும்  ஞான அறிவுரை ஆசி முற்றே
– சுபம்

துறையூர் ஓங்காரக்குடில் மூலமாக ஆசான் முருகப்பெருமான் ஆசியால் 20கோடி பேர்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து அன்னதானம் செய்து வருகிறோம். இனிவரும் காலங்களிலும் முருகப்பெருமான் துணையுடன் மேன்மேலும் சிறப்பாக அன்னதானம் செய்வோம்.
– ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *