25.05.2020 மகான் குதம்பைச்சித்தர் அருளிய தவ பிரசன்ன ஆசி நூல்

முருகப்பெருமான் துணை

மகான் குதம்பைச்சித்தர் அருளிய தவ பிரசன்ன ஆசி நூல்
25.05.2020, திங்கட்கிழமை

1. ஓம் என்ற சக்தியே அரங்கா
ஓம் எனும் சித்தியே அரசா
ஓம் என்ற வடிவாய் அருளும்
ஓங்கார ஞானியே தேசிகா

2. தேசிகனே உன் தவபலம் மெச்சி
தெரிவிப்பேன் தவ பிரசன்ன ஆசி
ஆசிபட சார்வரி விடை திங்கள்
அறிவிக்க விய திகதி சோமவாரம்
(சார்வரி வருடம் வைகாசி மாதம் 12ம் நாள், 25.05.2020 திங்கட்கிழமை)

3. வாரமதில் குதம்பைச்சித்தர் யானும்
வழங்குவேன் உலகோர் நலம்பெற
சோரம் போகா சமூகச் சூழலை
சுத்த நெறி கொண்டு உருவாக்க

4. உருவாக்க உலகையே மாற்ற
உயர் ஞானியாய் வந்த அரங்கா
குருவாக உன்னை வணங்கி
குவலயத்தில் ஏற்று வரும் மக்கள்

5. மக்கள் வழியில் உலக மாற்றம்
மகத்துவமுற நடந்தேறக் கூடும்
தேக்கமின்றி உன் சன்மார்க்க
தெய்வநெறி ஏற்ற மக்கள்

6. மக்களெல்லாம் தொடர்ந்து வர
மகான் அரங்கன் ஆசி வழி
ஆக்கமுடன் ஞானவான்களாகி
அழியாமை வரம்பெற்று சிறப்பர்

7. சிறப்புதரும் பிரணவக் குடிலின்
சித்தி அருளும் முழுமதி பூசை
மறுப்பின்றி உலக ஞானிகளை
மகிழ்விக்கும் ஞான பூசையாகும்

8. ஆகவே சித்தர் பூசை கலந்து
ஆசி தீட்சை முழுமதியில் அடைய
யுகமக்களுக்கு ஊழ்வினை அகலும்
உயிர் பாதுகாப்புடன் சகலவளம் காணும்

9. காணுமே பிறவிப் பயனும்
கந்தவேலன் அருளும் துணையும்
ஞானமும் கூடி அதிவளம் கானும்
ஞானதேசிகன் தரும வழிதனில்

10. வழிதனில் அடையாளம் பெற்று
வல்லமைபட தருமம்வழி உதவி
வழிமொழிந்து உலகமெல்லாம் பரப்ப
வையகமே தரும வலகமாகும்

11. ஆகவே அறமும் ஞான பலமும்
அறிவும் தெளிவும் ஞானமுதிர்வும்
யுகத்தார் கண்டு ஞானிகளாவர்
உலகமாற்றம் செய்து பெரும் பேறடைவர்
தவபிரசன்ன ஆசி முற்றே
-சுபம்-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *